slajd2
slajd4

AMBION Систем за мониторинг  на температура и релативна влажност

Дали работите со расипливи производи: месо и месни производи, сладоледи, млеко и млечни производи, лекови, козметика или било кој друг асортиман осетлив на промена на температура и релативна влажност?

Имате ли проблем со прецизно следење и евиденција на температурата и релативната влажност во секој момент?

Не сакате материјални и финансиски загуби поради расипување или лошо складирање?

AMBION е решение за сите Ваши потреби и дилеми!

flaerprva strana

Што е AMBION?

Самостоен уред за прецизно и навремено мерење на температурата и релативната влажност на повеќе мерни точки, со големи можности за подесување според Вашите потреби.

Со AMBION покрај другото добивате:

flaer vtora strana

Изберете решение соодветно за Вашиот бизнис

Ambion Basic
590 €
3 мерни точки
дигитални сензори -40°C до +100°C
пристап за 1 корисник
1 e-mail адреса за алармирање
Х
Х
Х
Ambion Economy
950 €
5 мерни точки
дигитални сензори -40°C до +100°C, 5% до 95 % RH
пристап за 1 корисник
1 e-mail адреса за алармирање
1 телефон за СМС пораки за алармирање
25 бесплатни СМС пораки
Х
Ambion Business
1350 €
10 мерни точки
дигитални сензори -40°C до +100°C, 5% до 95 % RH
пристап за 5 корисници
1 e-mail адреса за алармирање
1 телефон за СМС пораки за алармирање
50 бесплатни СМС пораки
Х
Ambion Enterprise
2500 €
10 мерни точки
дигитални сензори -40°C до +100°C, 5% до 95 % RH
пристап за неограничен број на корисници
неограничен број e-mail адреси за алармирање
до 3 телефони за СМС пораки за алармирање
150 бесплатни СМС пораки
можност за мерење на дополнителни амбиентални вредности (влага, прашина, ...)
Ambion TermoPlus
3200 €
5 мерни точки
сензори за температура 0°C до +600°C
пристап за неограничен број на корисници
неограничен број e-mail адреси за алармирање
до 3 телефони за СМС пораки за алармирање
150 бесплатни СМС пораки
Извештај за измерени температури по работен налог за одредена термичка обработка

Интелигентен систем за контрола и мониторинг

Повеќе за Амбион

Дали работите со расипливи производи:
месо и месни производи, сладоледи, млеко и млечни производи, лекови, козметика или
било кој друг асортиман осетлив на температура?

Имате ли проблем со прецизно следење и евиденција на
температурата во секој момент?

Избегнете големи загуби за Вашиот бизнис поради расипување на производите без
континуиран увид во температурата и без аларм за нејзина отстапка

AMBION е решение за сите Ваши потреби и дилеми!

AMBION преставува Самостоен уред за прецизно и навремено мерење
на температурата на повеќе мерни точки, со големи можности
за подесување според Вашите потреби.

Со AMBION имате можност за мерење и на други амбиентални параметри:
влага, прашина, CO2, бучава, светлина … според Вашите потреби

 • Единствени на пазарот

  Најповолно и најмоќно решение во Македонија од овој тип споредено со сите странски конкурентски решенија

 • Законски обврски

  Комплетно регулирање на Вашата законска обврска за следење и евидентирање на температурата. Автоматско пополнување на Дневник на температура за HACCP

 • Корисничка поддршка

  Професионална и брза поддршка директно од тимот на производителот за: совети, дијагноза, гаранција,
  одржување, надградби. Модификации на системот според Ваши потреби.

 • Комплетна интеграција

  Комплетно автоматизирана интеграција со Вашиот постоечки ERP апликативен систем (книговодство, материјално работење, фактурирање, …) со преземање и предавање на потребни информации и податоци.

 • Достапно во секое време и на секое место

  Сите податоци и извештаи преку мрежа во Вашата компанија, Cloud, или на Ваш сервер, … достапни преку
  интернет во целиот свет, … на Вашиот мобилен, таблет, лаптоп