slajd2
slajd4

AMBION Enterprise

Напредно професионално решение за
следење, евиденција и контрола на
температурата и релативната влажност
наменет за дисконти, магацини,
производствени капацитети, компании за
преработка на овошје и зеленчук, оранжерии,
веледрогерии, големи ладилници со повеќе комори, …

Мерење на температура и релативна влажност во реално време до 10 мерни точки со дигитални сензори (сонди).

Анализа на измерените вредности во одреден период за одреден сензор (сонда)
со можност за филтрирање на податоците по различни критериуми.

Автоматско пополнување на извештај за HACCP.

Можност за обединување и анализа на измерени податоци од повеќе оддалечени локации

Алармирање по пат на електронска порака (e-mail) или СМС
при надминување на предефинирани
критични вредности.
(неограничен број  e-mail адреси и 150 бесплатни СМС пораки).

AMBION е решение за сите Ваши потреби и дилеми!

 

Побарајте понуда:

 

Вашето име (*)

Вашиот телефон (*)

Вашиот Email (*)

Изберете систем (*)

 

Карактеристики на системот

 • Мониторинг и контрола

    Мониторинг на температура и релативна влажност од повеќе мерни точки во реално време

    Рачно и автоматско преземање на податоците од контролерот

 • Анализа и извештаи

    Генерирање на аналитички и графички извештаи за измерени вредности на одредена мерна   точка во одредени периоди

    Анализа на измерените вредности во одреден период за одреден сензор (сонда)

  Напредно филтрирање на податоците за измерените вредности по различни критериуми (во маргина, над маргина, просечни, минимални, максимални, …)

    Автоматско пополнување на Дневник за измерени температури за HACCP

  Обединување на податоците односно измерените вредности од повеќе оддалечени локации во различни населби, градови во една заедничка база. Детални извештаи по локации

 • Алармирање

    Алармирање по пат на електронска порака (e-mail) при надминување на предефинирани критични вредности. Максимален број на e-mail адреси: неограничен

  Алармирање по пат на СМС при надминување на предефинирани критични вредности. Максимален број на телефонски броеви: 3

  Вклучени бесплатни СМС пораки: 150

  Цена на една СМС порака по надминување на лимитот на вклучени пораки: 15 ден

 • Технички карактеристики

   Самостоен контролер за евиденција на температура и релативна влажност со сопствена меморија и часовник

    Број на Порти на контролерот за поврзување на мерни точки  – 10

   SD Мемориска картичка во контролерот за складирање на податоците за измерените вредности – 16 GB

    Дигитални Сензори (Сонди) за мерење на температура со температурен опсег од  -40°C до +100°C – 130 €

   Дигитални Сензори (Сонди) за температура и релативна влажност со температурен опсег од -40°C до +80°C. опсег на релативна влажност од 5% до 95% RH – 130 €

   Неограничен број на записи по мерна точка

  Напреден софтвер на контролерот. Зголемена контрола, прецизност и брзина на исчитување на сензорите (сондите)

  Можност за мерење на дополнителни амбиентални вредности (влага, прашина, …)

 • Системски подесувања и опции

   Општи подесувања (Податоци за компанијата, Начин на стартување на апликацијата, Дизајн на апликацијата), Ажурирање на часовник на контролерот

  Дефинирање на функциски копчиња, дефинирање на периоди на освежување на температурата, дефинирање на e-mail адреси и телефонски броеви за СМС

   Back-Up на податоците – Можност за автоматски бекап на податоците

  Можност за автоматски бекап на податоците на друг медиум, интернет и слично

  SS (System security) опција – дефинирање на кориснички привилегии и можности

  Можност за доработки на софтверот со доплата и склучен договор за одржување

   Максимален дозволен  број на корисници со истовремен пристап до податоците – Неограничен

   Поддржани оперативни системи:  Windows 7, Windows 8, Windows 10

Изберете решение соодветно за Вашиот бизнис

Ambion Basic
590 €
3 мерни точки
дигитални сензори -40°C до +100°C
пристап за 1 корисник
1 e-mail адреса за алармирање
Х
Х
Х
Ambion Economy
950 €
5 мерни точки
дигитални сензори -40°C до +100°C, 5% до 95 % RH
пристап за 1 корисник
1 e-mail адреса за алармирање
1 телефон за СМС пораки за алармирање
25 бесплатни СМС пораки
Х
Ambion Business
1350 €
10 мерни точки
дигитални сензори -40°C до +100°C, 5% до 95 % RH
пристап за 5 корисници
1 e-mail адреса за алармирање
1 телефон за СМС пораки за алармирање
50 бесплатни СМС пораки
Х
Ambion Enterprise
2500 €
10 мерни точки
дигитални сензори -40°C до +100°C, 5% до 95 % RH
пристап за неограничен број на корисници
неограничен број e-mail адреси за алармирање
до 3 телефони за СМС пораки за алармирање
150 бесплатни СМС пораки
можност за мерење на дополнителни амбиентални вредности (влага, прашина, ...)
Ambion TermoPlus
3200 €
5 мерни точки
сензори за температура 0°C до +600°C
пристап за неограничен број на корисници
неограничен број e-mail адреси за алармирање
до 3 телефони за СМС пораки за алармирање
150 бесплатни СМС пораки
Извештај за измерени температури по работен налог за одредена термичка обработка