slajd2
slajd4

AMBION Basic

Основно решение за следење, евиденција и контрола на температурата
доволен за помали продавници, магацини,
серверски простории, пластеници, ресторани, …

Мерење на температура во реално време до 3 мерни точки со дигитални сензори (сонди).

Графички и аналитички извештаи за измерените температури.
Анализа на измерените температури во одреден период за одреден сензор (сонда).

Автоматско пополнување на извештај за HACCP.

Алармирање по пат на електронска порака (e-mail) при
надминување на предефинирани
критични вредности на температурата.
(Една e-mail адреса).

AMBION е решение за сите Ваши потреби и дилеми!

Побарајте понуда:

  Вашето име (*)

  Вашиот телефон (*)

  Вашиот Email (*)

  Изберете систем (*)

  captcha

  Карактеристики на системот

  • Мониторинг и контрола

    Мониторинг на температура од повеќе мерни точки во реално време

     Рачно и автоматско преземање на податоците од контролерот

  • Анализа и извештаи

     Генерирање на аналитички и графички извештаи за измерени температури на одредена мерна   точка во одредени периоди
     Анализа на измерените температури во одреден период за одреден сензор (сонда)
     Автоматско пополнување на Дневник за измерени температури за HACCP

  • Алармирање

     Алармирање по пат на електронска порака (e-mail) при надминување на предефинирани критични вредности на температурата. Максимален број на e-mail адреси: 1

  • Технички карактеристики

    Самостоен контролер за евиденција на температура со сопствена меморија и часовник

     Број на Порти на контролерот за поврзување на мерни точки  – 3

    SD Мемориска картичка во контролерот за складирање на податоците за измерените вредности – 8 GB

     Дигитални Сензори (Сонди) за мерење на температура со температурен опсег од  -40°C до +100°C – 150 €

    Неограничен број на записи по мерна точка

  • Системски подесувања и опции

    Општи подесувања (Податоци за компанијата, Начин на стартување на апликацијата, Дизајн на апликацијата), Ажурирање на часовник на контролерот
    Back-Up на податоците – Можност за автоматски бекап на податоците
    Максимален дозволен  број на корисници со истовремен пристап до податоците – 1
    Поддржани оперативни системи: MS Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8

  Изберете решение соодветно за Вашиот бизнис

  Ambion Basic
  590 €
  3 мерни точки
  дигитални сензори -40°C до +100°C
  пристап за 1 корисник
  1 e-mail адреса за алармирање
  Х
  Х
  Х
  Ambion Economy
  950 €
  5 мерни точки
  дигитални сензори -40°C до +100°C, 5% до 95 % RH
  пристап за 1 корисник
  1 e-mail адреса за алармирање
  1 телефон за СМС пораки за алармирање
  25 бесплатни СМС пораки
  Х
  Ambion Business
  1350 €
  10 мерни точки
  дигитални сензори -40°C до +100°C, 5% до 95 % RH
  пристап за 5 корисници
  1 e-mail адреса за алармирање
  1 телефон за СМС пораки за алармирање
  50 бесплатни СМС пораки
  Х
  Ambion Enterprise
  2500 €
  10 мерни точки
  дигитални сензори -40°C до +100°C, 5% до 95 % RH
  пристап за неограничен број на корисници
  неограничен број e-mail адреси за алармирање
  до 3 телефони за СМС пораки за алармирање
  150 бесплатни СМС пораки
  можност за мерење на дополнителни амбиентални вредности (влага, прашина, ...)
  Ambion TermoPlus
  3200 €
  5 мерни точки
  сензори за температура 0°C до +600°C
  пристап за неограничен број на корисници
  неограничен број e-mail адреси за алармирање
  до 3 телефони за СМС пораки за алармирање
  150 бесплатни СМС пораки
  Извештај за измерени температури по работен налог за одредена термичка обработка