slajd2
slajd4

Анализа и извештаи

AMBION изобилува со различни извештаи, графикони и анализи за извршени мерења, кои ќе Ви заштедат многу финансии, време, нервози и ангажман.

АМБИОН автоматски ги пополнува сите обрасци потребни за известување во рамките на HACCP стандардот.

 

Анализа на измерени температури од една мерна точка

pecatenje1senka

 

Графички приказ на измерени вредности на температура во една мерна точка

grafikon1senka


Анализа на измерени вредности на повеќе мерни точки

pecatenje2senka


Дневник на температура за HACCP

HACCP Senka

Изберете решение соодветно за Вашиот бизнис

Ambion Basic
590 €
3 мерни точки
дигитални сензори -40°C до +100°C
пристап за 1 корисник
1 e-mail адреса за алармирање
Х
Х
Х
Ambion Economy
950 €
5 мерни точки
дигитални сензори -40°C до +100°C, 5% до 95 % RH
пристап за 1 корисник
1 e-mail адреса за алармирање
1 телефон за СМС пораки за алармирање
25 бесплатни СМС пораки
Х
Ambion Business
1350 €
10 мерни точки
дигитални сензори -40°C до +100°C, 5% до 95 % RH
пристап за 5 корисници
1 e-mail адреса за алармирање
1 телефон за СМС пораки за алармирање
50 бесплатни СМС пораки
Х
Ambion Enterprise
2500 €
10 мерни точки
дигитални сензори -40°C до +100°C, 5% до 95 % RH
пристап за неограничен број на корисници
неограничен број e-mail адреси за алармирање
до 3 телефони за СМС пораки за алармирање
150 бесплатни СМС пораки
можност за мерење на дополнителни амбиентални вредности (влага, прашина, ...)
Ambion TermoPlus
3200 €
5 мерни точки
сензори за температура 0°C до +600°C
пристап за неограничен број на корисници
неограничен број e-mail адреси за алармирање
до 3 телефони за СМС пораки за алармирање
150 бесплатни СМС пораки
Извештај за измерени температури по работен налог за одредена термичка обработка

Повеќе за Амбион

Дали работите со расипливи производи:
месо и месни производи, сладоледи, млеко и млечни производи, лекови, козметика или
било кој друг асортиман осетлив на температура?

Имате ли проблем со прецизно следење и евиденција на
температурата во секој момент?

Избегнете големи загуби за Вашиот бизнис поради расипување на производите без
континуиран увид во температурата и без аларм за нејзина отстапка

AMBION е решение за сите Ваши потреби и дилеми!

AMBION преставува Самостоен уред за прецизно и навремено мерење
на температурата на повеќе мерни точки, со големи можности
за подесување според Вашите потреби.

Со AMBION имате можност за мерење и на други амбиентални параметри:
влага, прашина, CO2, бучава, светлина … според Вашите потреби

 • Единствени на пазарот

  Најповолно и најмоќно решение во Македонија од овој тип споредено со сите странски конкурентски решенија

 • Законски обврски

  Комплетно регулирање на Вашата законска обврска за следење и евидентирање на температурата. Автоматско пополнување на Дневник на температура за HACCP

 • Корисничка поддршка

  Професионална и брза поддршка директно од тимот на производителот за: совети, дијагноза, гаранција,
  одржување, надградби. Модификации на системот според Ваши потреби.

 • Комплетна интеграција

  Комплетно автоматизирана интеграција со Вашиот постоечки ERP апликативен систем (книговодство, материјално работење, фактурирање, …) со преземање и предавање на потребни информации и податоци.

 • Достапно во секое време и на секое место

  Сите податоци и извештаи преку мрежа во Вашата компанија, Cloud, или на Ваш сервер, … достапни преку
  интернет во целиот свет, … на Вашиот мобилен, таблет, лаптоп