Превоз на производи осетливи на промена на температура и влага

Мониторинг на температура и влага

Систем за континиурано мерење на температура и влага во Вашите возила

Печатење на измерените вредности

Печатење на листа на измерени вредности на температура и влага за остварениот транспорт

Запишување и чување на измерените вредности

Чување на неограничен број на записи за измерените вредности

AMBION ТЕРМОГРАФ е вистинското решение за Вас