Ново во Ambion: Мониторинг на CO2 во Вашиот бизнис!

Тимот за развој на Ambion System константно работи на усовршување на нашите решенија како дополнително би го олесниле Вашето работење. Покрај веќе постоечките параметри температура и влага, отсега Вашиот Ambion System има можност и за мониторинг на C02. Мониторингот на C02 е од витално значење во повеќе индустрии. Во продолжение прочитајте зошто се одлучивме да инвестираме во мониторингот токму на овој прематар и зошто е важно да овозможите мониторинг на CO2 во Вашиот бизнис.

Кои се потребите?

Потребата од мониторинг на CО2 е многу важна во повеќе различни индустрии, пред се за квалитетот на производите и безбедноста на персоналот. Ова се дел од индустриите кај кои мониторингот на CO2 e многу значаен:

  • Производство на земјоделски производи

Оранжериите се добар пример за тоа како приносот може да се контролира со CO2. Мониторингот на CO2 значително може да го зголеми приносот а со тоа и профитот на компанијата. Постои точка на концентрација на СО2 каде краставиците или зелената салата растат најдобро. Обезбедување на точна концентрација е клучно за квалитетот на производите. Растенијата за фотосинтеза го користат јаглеродниот диоксид, кој во воздухот е застапен со околу 0,03%. Ако го има во помал процент растенијата во пластениците и оранжериите заостануваат во развојот. Во обратна насока, при поволна температура, светлина и влага, зголемениот процент јаглероден диоксид поволно влијае на процентот на фотосинтезата, со тоа значително се подобрува растот и развојот на растенијата, а со тоа се зголемуваат и приносите.

Доколку Ви се потреби повеќе информации како преку мониторингот на CO2 можете да го зголемите квалитетот на Вашите производи, закажете консултативен разговор тука!

CO2

  • Производство на пијалаци

Особено е важно да се измери нивото на безбедност на јаглерод диоксид во индустријата за пијалаци. Резервоарите за ферментација ослободуваат CO2 од вентилите за ослободување од притисок во случај на прекумерен притисок. Поради ова, постои ризик од истекување на гас од резервоари или цевководите на лентите за флаширање на безалкохолни пијалаци. Бидејќи СО2 е потежок од воздухот, гасот може да се акумулира во местата што не се вентилираат и да претставува сериозен здравствен ризик за вработените. Ова е причината зошто сензорите за мерење на CO2 треба да бидат поставени што е можно поблиску до нивото на подот. Безбедноста на Вашите вработени нема цена. Покажете дека сте одговорна компанија. Обезбедете го Вашиот систем за мониторинг на CO2 уште денес!

  • Системи за ладење

CO2 е исто така познат и како гас за ладење R744 и е многу поповолен за животната средина од многу други гасови претходно користени во ладењето. Широко се користи во супермаркетите и ладилниците за намирници, ладни простории, комори за замрзнување и индустриски ладни складишта. Како и кај сите системи за ладење, истекувањата можат да се појават со текот на времето како резултат на лошите практики на одржување, механичкото абење, случајно оштетување, неправилно инсталирање или едноставно затоа што системите за ладење на CO2 обично работат под голем притисок. Без квалитетен систем за мониторинг на CO2, протекувањето не може да се открие бидејќи CO2 е без мирис и безбоен гас. За да се открие CO2 што е можно побрзо, сензорите треба да бидат инсталирани близу до потенцијалните точки на истекување, како што се вентили, редуктори или пумпи.

  • Каде што има голема фреквенција на луѓе

Присуството на голема маса на луѓе значително го зголемува и присуството на CO2 во просторијата. Затоа многу е важно училиштата, универзитетите, болниците, хотелите… и сите останати установи каде има зголемена фреквенција на луѓе правилно да го мониторираат и контролираат присуството на CO2.

Кое е безбедно ниво на CO2 во една просторија?

250-400 ppm Нормална концентрација на CO2 во надворешна средина
400-1,000 ppm Нормална концентрација на CO2 во внатрешни простории со проветрувања
1,000-2,000 ppm Чувство на поспаност и лош квалитет на воздухот
2,000-5,000 ppm Главоболки, поспаност и чувство на застоен влажен воздух, можно е слаба концентрација, недостаток на внимание, тахикардија и гадење
5,000 ppm Максимална дозволена изложеност на работното место
>40,000 ppm Можно е трајно оштетување на мозокот, кома, па дури и смрт

Ambion како основа за безбедност на Вашите вработени и производи!

Безбедноста и животот на вработените не е нешто со кое смееме да си дозволиме да калкулираме. Исто така, знаеме дека квалитетот на Вашите производи е најголемата вредност која сакате да ја понудите на клиентите. Одлучивме да инвестираме во решение кое значително ќе ја зголеми безбедноста на вработените и подобри квалитетот на Вашите производи. Мониторингот на CO2 не бил никогаш полесен. Пред Вас е ефикасен систем кој ќе Ве алармира по пат на sms или email за секоја промена на присуството на CO2 во воздухот. Отсега ќе имате темелна документација и ќе биде евидентирана буквално во секоја минута промената на количината нa CO2 во воздухот. Не оставајте веќе ништо на случајноста и на факторот грешка. Искористите ги извештаите од Ambion System како гаранција за сигурен квалитет на вашите производи. Закажете бесплатен консултативен разговор!

Клучни фактори за успешна трговија со лекови!

Успехот во бизнисот со трговијата на лекови зависи од повеќе фактори. Одговорноста која ја имаат трговците и производителите не лекови и вакцини е поголема од останатите бизниси. Самите стандарди се доста строги. Ви претставуваме некои совети за успешен фармацевтски бизнис. Во продолжение прочитајте кои се клучни фактори за успешна трговија на лекови.

Како до сигурен транспорт и дистрибуција?!

Добрата дистрибутивна практика гарантира дека нивото на квалитет утврдени со добрата производна практика  се одржуваат во текот на  целата дистрибутивната мрежа, така што лековите се дистрибуираат без каква било промена на нивниот квалитет. Системот за квалитет бара, меѓу другите стандарди, дека условите на чување се почитуваат во целиот временски период до продажба на производот. Добрата дистрибутивна пракса, исто така, ја наведува температурата како битен фактор при транспортот на лекови и истата треба да се одржува во предвидените граници за време на транспортот. При транспортот треба да е обезбеден систем за следење на температурата и евидентирање на измерените вредности. Мониторингот при транспортот е многу често алката која недостасува за комплетно спроведување на добрата дистрибутивна пракса. Имаме решение со кое секогаш ќе бидете сигурни дека Вашите производи ќе бидат транспортирани во идеални услови.  Побарајте бесплатен консултативен разговор!

Високи стандарди во складирањето на лековите!

Со цел да се гарантира безбедноста на пациентите, фармацевтските куќи мора да обезбедат лековите и вакцините да се складираат на точно определени температури. Колку и да Ви изгледаат апстрактни и сложени стандардите за чување и складирање на лекови и вакцини, постојат два клучни сегменти кои се основа и на кои мора да обрнете најмногу внимание –  правилно следење на температурите и документирање на истите.

После првичното температурно мапирање, опрема за следење треба соодветно да се постави, особено во областите во кои се очекува поголема флуктуација на воздух или екстремни температури. Дури и за помали простории во кои се складираат производи на собна температура, треба да се посвети внимание на потенцијалните ризици и треба да се постави систем за следење на температурата. Аларми треба да бидат поставени за да се извести за било какви отстапувања од претходно дефинираните услови. Опремата која се користи за контрола или за следење на температурата и релативната влага каде што лековите се чуваат исто така, треба да се калибрира во одредени временски интервали.

Повеќе околу складирањето на лекови можете да прочитате тука!

lekovi

Под какви услови се чуваат вакцините!

Складирање на  вакцините не е сложено, само треба да се обезбеди температура на складирање на вакцините е од 2° C до 8° C, или тие ќе бидат оштетени или уништени. Еве зошто:

Над 8°C

Над 8°C  вакцините почнуваат да се расипуваат и нивниот рок на траење почнува драстично да се намалува. Колку е повисока температурата толку побргу се расипуваат вакцините.

Се стремиме за 5°C

5°C е идеална температура за складирање на вакцините … точно во средината на сигурната зона помеѓу 8°C и 2°C.

Под 2°C

Ако вакцините замрзнат тие се веќе неупотребливи. Еднаш замрзнатите вакцини се комплетно неефикасни. 2°  е долната граница на сигурната зона за складирање на вакцините.

Избегнете стрес и грижи околу тоа дали Вашите вакцини се сигурни. Со користење на софистициран систем за мониторинг на температура, ги заштитувате Вашите вакцини но и Вашата репутација.

Какво решение Ви е потребно за безбедно чување на вакцините прочитајте тука.

Мониторингот на температура пресуден за безбедни лекови!

Сите овие фактори го рангираат мониторингот на амбиентални вредности како еден од најважните сегменти во трговијата со лекови. Квалитетниот мониторинг е единствен начин како да бидете секогаш сигурни дека сè e во најдобар ред. Мониторингот значи дека се грижите. Дека Ви е важно здравјето на пациентите. Дека сте будни.

Клучно во квалитетниот мониторинг е  поставување централизиран систем за мониторинг се состои од повеќе компоненти – сензори, контролер, термограф за мерење на температурата при транспорт и софтвер за мониторинг. Прецизните сензори ги мерат потребните параметри, додека контролерот ги презема податоците и ги префрлува до софтверот за мониторинг кој праќа аларми за надминати вредности, ги прикажува во реално време измерените вредности, овозможува креирање на различни извештаи и овозможува достапност на податоците од сите компјутери во Вашата мрежа. Обезбедете најдобар мониторинг за своите производи. Побарајте бесплатен консултативен разговор!

Човековиот живот на прво место!

Секој спасен човечки живот вреди богатство. Бизнис базиран на вистински вредности е најсигурна долгорочна инвестиција. Обезбедете ја сигурноста на Вашите лекови еднаш засекогаш. Закажете Ваш термин за консултативен разговор!

13.3 милиони евра преку новиот повик на ИПАРД!

Владата на Република Северна Македонија и  Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавија нов повика за ИПАРД програмата!

Заклучно со 11- ти февруари сите кои сакаат да аплицираат за добивање на средства од ИПАРД 2 Програмата, ќе можат да доставуваат барања за реализација на инвестиции преку мерката 3 „Инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи“.

Со овој јавен повик им се овозможува на фирмите и на земјоделските задруги да инвестираат во отворање на преработувачки капацитети и опрема, при што 50 отсто од инвестицијата ќе им биде кофинансирана, односно финансиските средства по поединечно барање се доделуваат како неповратна финансиска поддршка.

Вкупно на располагање на овој јавен повик се ставени 13.352.375,68 милиони евра. Оваа мерка се однесува на инвестиции во преработувачки капацитети за: млеко и млечни производи, месо и производи од месо вклучително јајца и живина, овошје и зеленчук, житарици, мелнички продукти и скроб, растителни производи и маснотии од животни, шира, вино и оцет, производство на енергија преку погони за преработка и производи од животни од примарната и секундарната биомаса, со исклучок на биомаса од рибни производи.

На повикот може да аплицираат правни лица регистрирани во Централниот регистар Република Северна Македонија, а се наоѓаат во ранг на микро, мали и средни претпријатија согласно критериумите наведени во Препораката на Комисијата 2003/361/ЕК.

Критериуми за големина на претпријатие:

Ранг на претпријатие Број на вработени Годишен приход

(обрт)

Биланс на состојба
Микро 10 2 милиони € 2 милиони €
Мало 50 10 милиони € 10 милиони €
Средно 250 50 милиони € 43 милиони €

 

Потребните обрасци од „Барањето за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020“ како и „Упатство за корисници на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020“ во кој се содржани сите информации за критериумите, условите за прифатливост на проектите и условите за финансирање и останати информации кои се неопходни за изготвување на барање за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020, Упатство за изготвување на Деловен План и останати корисни информации во електронска верзија може да се превземат на веб-адресата на Агенцијата: www.ipardpa.gov.mk.

cold chain

Мониторингот на амбиенталните вредности клучен за квалитетни производи!

Една од најважните инвестиции за кои може да ги искористите средствата од ИПАРД програмата е секако имплементацијата на сигурен систем за мониторинг на амбиентални вредности. Следење на температурата е критична операција за многу повеќе индустрии отколку што претпоставувате. Постојат и многу законски регулативи или регулативи поврзани со имплементација на одредени индустриски стандарди, кои имаат потреба за следење на температурата и, исто така, има потреба од доказ (записи) дека сите релевантни барања за следење на температура се исполнети. Податоците за температурата што се собираат мора да бидат анализирани и презентирани во извештаите до соодветните институции и, исто така, се чуваат во досие за измерените температури по објекти за повеќе години.

AMBION SYSTEM преставува примарна алатка за следење на  температура во голем број на индустрии. Производите или средините во  кои треба да се следи температурата, обично се врзани со безбедноста на потрошувачите на еден или друг начин. Без разлика дали тоа е  храна или вакцини, недостатокот од мониторинг на температурата при нивното складирање или манипулација може да биде апсолутно опасно за крајниот потрошувач.

Конечно пред Вас е решение кое ќе Ви обезбеди безбедност и квалитет на Вашите производи! AMBION SYSTEM –  Вашиот чувар на квалитетот! Заборавете веќе на загубите поради расипани производи. Доста ја фрлате Вашата иднина во депонија! AMBION SYSTEM ќе ве алармира за секое пречекорување на потребните маргини по пат на mail или смс! Доста го трошите драгоценото време на непотребни работи. Имате можност извештајот за HACAPP да се пополнува автоматски!

Изборот на AMBION SYSTEM е вистинскиот чекор, затоа што со својата адаптибилност лесно може да се имплементира во  голем број на сектори кои се подржани со ИПАРД 2 програмата и да одговори на сите предизвици за мониторинг на температура и релативна влажност.

AMBION SYSTEM е комплетно македонски производ и поради тоа тој е прифатлив за да го користите при имплементација на Вашите проекти со кои конкурирате во ИПАРД 2 програмата.

Животот и бизнисот е сплет на можности, препреки и одлуки. Единствено се разликуваме по одлуките кои ги носиме! Донесете победничка одлука! За подетални информации како може да ја искористите програмата на ИПАРД Ви стоиме на располагање. Закажете бесплатен консултативен разговор!

Претходна најава за нов ИПАРД повик

Владата на Република Северна Македонија и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известуваат сите заинтересирани правни лица дека во втората половина на месец декември 2019 година се планира да се објави Јавен повик за доставување на барања за користење на средства по мерка 3 “Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи” од областа на политиките за земјоделство и рурален развој на Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД Програма за периодот 2014-2020 година).

ИПАРД 2 (2014–2020) е проектирана на вкупно 106 милиони евра од кои 60 се наменети за кофинансирање инвестиции во земјоделството, прехранбената индустрија и руралната економија, а останатите 56 за изградба на мали системи за наводнување, за изградба на пристапни патишта до обработливите површини и електрификација на полињата. За разлика од ИПАРД 1 каде соодносот на финансирање беше 50:50, во ИПАРД 2 стапката на кофинансирање инвестиции на земјоделски стопанства ќе изнесува 65% за млади земјоделци и 70% за земјоделски стопанства на над 700 метри надморска висина. Стапката на кофинансирање е зголемена на 65% и за инвестиции за основање и модернизација на мали претпријатија и занаетчиски дејности во руралните средини, како и за инвестирање во капацитети за рурален туризам.

Финансиските средства по мерка 3 “Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи” од ИПАРД Програмата 2014-2020 во врска со спроведување на овој Јавен повик од декември 2019 година се наменети за финансиска поддршка на следните видови на инвестиции:

Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи:

1. Млеко и млечни производи
2. Месо и производи од месо (вклучувајќи јајца и живина)
3. Овошје и зеленчук (вклучувајќи ги компирите, печурките и легуминозните култури)
4. Житарици, мелнички продукти и продукти од скроб
5. Зеленчукови производи и масла и маснотии од животни
6. Шира, вино и оцет
7. Производство на енергија преку погони за преработка на растителни и животински производи од примарна и секундарна биомаса, со исклучок на биомаса од рибни производи .

ИПАРД

Следење на температурата како критериум за воведување на стандарди за производство

Следење на температурата е критична операција за многу повеќе индустрии отколку што претпоставувате. Постојат и многу законски регулативи или регилативи поврзани со имплементација на одредени индустриски стандарди, кои имаат потреба за следење на температурата и, исто така, има потреба од доказ (записи) дека сите релевантни барања за следење на температура се исполнети. Податоците за температурата што се собираат мора да бидат анализирани и презентирани во извештаите до соодветните институции и, исто така, се чуваат во досие за измерените температури по објекти за повеќе години.

АМБИОН преставува примарна алатка за следење на  температура во голем број на индустрии. Производите или средините во  кои треба да се следи температурата, обично се врзани со безбедноста на потрошувачите на еден или друг начин. Без разлика дали тоа е  храна или вакцини, недостатокот од мониторинг на температурата при нивното складирање или манипулација може да биде апсолутно опасно за крајниот потрошувач.

Како што можете да видите, постојат многу различни операции во различни индустрии каде мора да се користи систем  за следење на температурата со многу различни потреби за секоја од нив. Изборот на АМБИОН е вистинскиот чекор, затоа што АМБИОН со својата прилагодливост лесно може да се имплементира во  голем број на сектори кои се подржани со ИПАРД 2 програмата и да одговори на сите предизвици за мониторинг на температура и релативна влажност.

АМБИОН е комплетно македонски производ и поради тоа тој е прифатлив за да го користите при имплементација на Вашите проекти со кои конкурирате во ИПАРД 2 програмата.

Тимот на АМБИОН Ви стои на располагање во имплементација на соодветно решение за мониторинг на температура и релативна влажност 

AMBION System на саем во Тирана

Тимoт нa ZONEL Software е дел oд   Tirana International Fair 2019 кoј зaпoчнa вo сaбoтaтa нa 23 ти нoември и ќе трaе дo втoрник 26ти нoември. Нaшaтa кoмпaнијa на овој саем гo претставувa нашето решение AMBION 2.0.  пред 380 кoмпaнии излoжувaчи oд Турцијa, Бугaријa, Хрватска, Египет, Кoсoвo, Рoмaнијa, Кaтaр, Австријa, Србија, Црнa Гoрa, Кинa, Итaлијa, Грцијa… кaкo и пред гoлем број посетители oд Албaнијa и други земји ширум светoт.

Сaемoт поминува вo одлична, прoдуктивнa и пријaтелскa aтмoсферa кaде имaвме приликa дa зaпoзнaеме гoлем брoј нoви пријaтели и наши потенцијални соработници. Нaшaтa мисијa е дa гo прошириме пазарoт кaкo би им пoмoгнaле нa штo пoгoлем брoј кoмпaнии ширум светoт дa гo oсигурaaт квалитетот нa свoите прoизвoди.

Решението AMBION 2.0. е инoвaтивен прooзвoд зa мoнитoринг нa aмбиентaлни вредности пoддржaн oд Фoндoт зa Иновации и Технoлoшки развој и претстaвувa чувaр нa квaлитетoт нa вaшите производи без рaзликa дaли сте дел oд фaрмaцевтскaтa, прерaбoтувaчкaтa или земјоделската индустријa. Тукa сме дo завршувањето нa сaемoт вo втoрник нa 26 ти нoември. Не јa прoпуштaјте мoжнoстa дa гo пoсетите нaшиoт штaнд.

Стандарди за исклучителен бизнис!!!

По дефиниција стандард е документ подготвен со консензус и усвоен од страна на признато тело, со кој, заради општа и повторлива употреба, се обезбедуваат правила, упатства и карактеристики за определни активности или резултати од тие активности, чија цел е постигнување оптимален степен на уреденост во определно подрачје. Сепак, во суштина стандардот значи дека сте се обврзале да креирате квалитет. Сопствениците на компании од прехрамбената индустрија често се во спрега со исполнување на строгите стандарди и своите соништа. Во продолжение прочитајте како стандардите може да работат за Вас. Дознајте како да креирате исклучителен бизнис!

Зошто е важен ИСО 22000?!

ИСО 22000 е систем за управување со безбедност на храната. Овој стандард во себе вклучува анализа за опасности и критични контролни точки (HACCP). Но, исто така вклучува и други управувачки процеси кои допринесуваат за безбедноста на храната. Поедноставно кажано HACCP е дел од ИСО 22000. Правилната имплементација на ИСО 22000 е Ваша обврска кон клиентите како секогаш би имале безбедни и квалитетни производи. Покрај тоа, ИСО 22000 ќе влијае позитивно во повеќе сегменти од Вашиот бизнис. Една од главните придобивки, покрај управувањето си ризиците, е зголемената ретенција на постоечките клиенти. Тоа секогаш е и здрава препорака и можност за нови клиенти. Тоа значи дека автоматски имате поголем пазарен потенцијал. Повеќе за ИСО 22000 стандардот да прочитате тука. Вашите клиенти го заслужуваат најдоброто! Создавајте квалитет!

Како правилно да вршите мониторинг?!

Грижете се за Вашиот бизнис како мајка што се грижи за своите деца! Не можете ниту да размислувате дека имате сериозен бизнис доколку немате целосен мониторинг буквално на секој сегмент од Вашиот бизнис. Еден од најважните сегменти во имплементацијата на ИСО 22000 е мониторингот на температури и релативна влажност. Во управувањето со системот на безбедноста на храната одредени процеси се идентификувани како критични и за нив е потребна континуирано следење и контрола. Што ќе се случува и што ќе се следи зависи од критични граници кои ќе се воспостават. Мониторингот на температури и релативна влажност е основна точка за безбедноста на храната. Мониторингот на подразбира само мерење на температури, туку и систем кој ќе Ве алармира за евентуалните промени на температурите. Можеме да ви помогнеме како да воспоставите беспрекорен систем за мониторинг. Закажете консултативен разговор! 

Ambion System за исклучителен бизнис!

Правилниот мониторинг на температура и релативна влажност е еден од најголемите предизвици со кои се соочуваа македонските компании во мисијата за исполнување на сите стандарди. Конечно пред Вас е решение кое ќе Ви обезбеди безбедност и квалитет на Вашите производи! Ambion System –  Вашиот чувар на квалитетот! Заборавете веќе на загубите поради расипани производи. Доста ја фрлате Вашата иднина во депонија! Ambion System ќе ве алармира за секое пречекорување на потребните маргини по пат на mail или смс! Доста го трошите драгоценото време на непотребни работи. Имате можност извештајот за HACAPP да се пополнува автоматски! Со помош на Ambion Термограф можете да бидете сигурни дека Вашите производи ќе останат безбедни и со најдобар квалитет и при транспортот. И сето ова ќе можете да го докажете во било кое време. Животот и бизнисот е сплет на можности, препреки и одлуки. Единствено се разликуваме по одлуките кои ги носиме! Донесете победничка одлука!

Создадете Ваши стандарди!

Најважниот стандард сте Вие и Вашата визија за сопствениот бизнис! Креирајте стандард препознатлив само за Вашата компанија! Имаме решение како да создадете исклучителен бизнис! Закажете консултативен разговор!