Бидете паметни – обезбедете безбедна храна за Вашите корисници

Бизнисите кои работат со храна се соочува со многу предизвици на денешниот пазар како да обезбедат безбедна храна за своите клиенти: 

 • Неправилното ладење на храната за време на транспортот и складирањето чини милијарди американски долари долари годишно.
 • Според неодамнешното истражување на Бостон Консалтинг Група (БЦГ), 1,6 милијарди тони храна – финансиски еквивалент од 1,2 трилиони долари – се трошат секоја година.

НЕКОЛКУ ФАКТИ ЗА ЛАДНИОТ СИНЏИР ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА

 • Според статистиките, во Македонија годишно се фрла над 12000 тони храна! Тоа значи дека околу 30 проценти од произведената или увезена храна завршува во депонија.
 • 30% до 50% од храната произведена во целиот свет завршува како отпад секоја година.
 • Околу 75% од целиот отпад од храна се јавува во фазата на производство и дистрибуција: во синџирот на снабдување.
 • Во САД годишно се јавуваат 48.000.000 заболувања поврзани со храна, што доведува до 128.000 престои во болница и повеќе од 3.000 смртни случаи годишно.
 • До 1,9 милиони смртни случаи годишно се должат на прашањата поврзани со безбедноста на храната во земјите во развој.
 • До 2000 година, две третини од сите болести предизвикани од храна се должат на чување и производство на несоодветни температури.
 • Инфекциите се првенствено резултат на брзо растење на бактериите во процесите на транспорт во синџирот на снабдување
 • 20% од домашните и комерцијалните фрижидери работат на температура> 10 °C. Но прописите за храна бараат ладење на 5 °C или помалку за да се спречи болеста.

Ладен  ланец во прехранбената индустрија

Ладниот ланец ги вклучува оние организации и компании кои се вклучени во производството, дистрибуцијата и продажбата на прехранбени производи што мора да се одржуваат во одреден температурен опсег.
безбедена храна

Ладен ланец – Оладени производи

 • Употребата на ладење за да се забави стапката на раст на микроорганизмите го намалува расипувањето на храната и ја подобрува безбедноста и квалитетот на храната.
 • Свежото месо и живина, како и повеќето млечни производи, зеленчук и овошје, обично се ладат на температура од 0 ° C до 2 ° C.
 • Производите базирани на пециво, путерите, мастите и сирењата обично се ладат на температура од 2 ° C до 4 ° C, додека компирот, јајцата, бананите и некои егзотични овошја бараат од 8 ° C до 15 ° C.

Ладен ланец – Месни производи

 • Месните производи претставуваат посебен предизвик. Бидејќи месото содржи голема количина незамрзната вода, разладеното месо може да издржи само кратки транспортни операции.
 • Релативната влажност исто така мора да се одржува во оптимални услови. Кога има премалку влага во воздухот, месото има тенденција да се суши.

Ладен ланец – Замрзнати  производи

 • Замрзнувањето дополнително го продолжува животниот век на чување на храната со што ги прави поинертни и со понатамошно забавување на биолошките и хемиските реакции кои влијаат на расипување на храната.
 • Типичен опсег на температура за замрзнати производи е помеѓу -25 ° C и -18 ° C

Како безжичното следење ја обезбедува безбедноста на храната

 • Следењето и контролирањето на температурите на чување  на безбедна храна во сите фази на ладниот ланец е критичен аспект на безбедноста на храната. Секое прекинување во ланецот може да доведе до отпад од храна, ризик од болести пренесени од храна и неуспех да се придржуваат до стандардизираните прописи.
 • Благодарение на робусноста на технологијата LoRaWAN, безжичните сензори сега се подобро способни да се справат со барањата за изведба во бараните средини лоцирани во индустријата за храна, вклучувајќи трговски објекти, ресторани, магацини, транспортни возила и секоја друга фаза од ладниот ланец за обезбедување на безбедна храна.
 • Непрекинат  ладен ланец  со редовна контрола на температурата може да помогне значително да се намали расипувањето.
 • Дигиталните алатки можат подобро да одговарат на предизвикот и да го подобрат следењето и да ги насочат акциите.