Posts

Како да ја гарантирате безбедноста на лековите?!

Фармацевтскиот бизнис, покрај сите предизвици со кои се соочуваат и останатите бизниси има и дополнителна одговорност – да се грижи за безбедноста на своите пациенти. Човековиот живот е вредност за која вреди да се вложиме максимално. Во продолжение прочитајте како да ја гарантирате сигурноста на Вашите лекови и безбедноста и здравјето на Вашите пациенти.

Два клучни сегменти!

Со цел да се гарантира безбедноста на пациентите, фармацевтските куќи мора да обезбедат лековите и вакцините да се складираат на точно определени температури. Колку и да Ви изгледаат апстрактни и сложени стандардите за чување и складирање на лекови и вакцини, постојат два клучни сегменти кои се основа и на кои мора да обрнете најмногу внимание –  правилно следење на температурите и документирање на истите.

Запазувањето на овие стандарди ќе овозможи максимална ефикасност на Вашите лекови и задржување на својствата на лекот до истекот на рокот на траење. Откако ревизијата и контролата во веледрогериите станува се поригорозна, мониторингот на температурата и евиденцијата за истата стана витален процес за успешноста во фармацевтскиот бизнис. Успешноста на бизнисот зависи само од моќта за препознавање на квалитетните работи. Имаме решение кое ќе Ви помогне еднаш засекогаш да го решите проблемот со безбедноста на лековите!

Побарајте термин за бесплатен консултативен разговор тука

Ефективниот мониторинг на температурата е апсолутна потреба за модерни веледрогерии

Каде настануваат главните проблеми?

Главниот проблем веројатно е мешање на термините, а со тоа и системите. Мора да направиме разграничување дека едно е систем за контрола на температури а друго е систем за  мониторинг и алармирање! Системот за мониторинг мора да биде независен и одвоен од системот за контрола на температури. Немањето на автоматизиран систем за алармирање и електронска следливост на   температурите е главниот причина за намалувањето на ефикасноста на лековите, а со тоа и безбедноста и здравјето на пациентите. Голем број фармацевтски куќи единствено што прават е дневна проверка на фрижидерите за да ја контролираат температурата. Главниот проблем со ова е тоа што, не само што не успеваат да откријат било какви промени на температурата, на пример, кога вратата на фрижидерот е отворена премногу долго, туку што е  уште поважно, тоа не Ви дава можност брзо да реагирате доколку има некаков проблем или промена на температурата.

Ова може да има многу негативен ефект врз репутацијата на веледрогеријата, а да не зборуваме дека губењето на скапи лекови значи огромен финансиски удар за компанијата. Но најзагрижувачки е ризикот да се променат  својствата на лекот, поради тоа што самиот производител го губи својот углед доведувајќи го здравјето на пациентите во ризик. Здравјето нема цена!

Одберете сигурно решение!

Како може да го решите проблемот?

Што можете да направите? Како да го решите проблемот? Во минатото, целосно интегрираните системи за следење на температурата беа комплицирани за инсталирање и многу скапи. Конечно е пронајдено решение! AMBION SYSTEM – вашиот чувар на квалитетот! Овозможете си континуиран 24/7 часовен мониторинг на температура и влага со наједноставното безжично решение кое може да го имплементирате уште денес без никакви потешкотии. Заштедете си време и нерви!

Зошто AMBION SYSTEM?

 • Бидејќи заслужувате да бидете сигурни дека лековите секогаш се чуваат во правилни услови!
 • Бидејќи заслужувате автоматско известување преку е-пошта или SMS и електронска следливост на температурите!
 • Бидејќи AMBION SYSTEM функционира преку бежична радио комуникација. Предноста на оваа врска е тоа што самиот уред функционира на поголема оддалеченост од останатите решенија базирани на Wi-fi мрежа.
 • Бидејќи знаеме дека Ви е важен секој денар и не треба да ги фрлате парите на скапи и комплицирани системи за мониторинг на температури!
 • Бидејќи угледот се гради со години а се руши преку ноќ!
 • Бидејќи Вашите клиенти заслужуваат сигурен пријател!
 • Бидејќи здравјето нема цена!
 • Бидејќи одлучивме да инвестираме во Вашиот бизнис.

Договорете термин за бесплатна консултација тука !

Со AMBION TermoPlus ја следиме секоја температура од 0°C до +1000°C

Мониторинг на температурата во индустриското производство

Следењето на температурата е од суштинско значење при индустриското производство за да се намали производната загуба, да се ублажи намаленото производство или да се минимизира појавата на оштетени производи.

Ние во Зонел Софтвер знаеме дека може да се појават голем број фактори кои можат да придонесат за  изложување на вашата опрема или производи на температури што би можеле да предизвикаат многу високи загуби за Вашата компанија. Ние соработуваме со експерти во индустријата за да развиеме соодветни решенија за мониторинг на температура посебно за индустрискиот пазар.

Мониторинг на температура на хемикалии

Ние знаеме дека хемикалиите се многу чувствителни на температура. Одржувањето на безбеден температурен опсег при работењето, складирањето или транспортирањето на хемикалиите е од клучно значење и за безбедноста и за ефикасноста на самите производи.

Во Зонел Софтвер развивме решение за следење на температура со кое ќе се  обезбеди безбедноста на Вашите вработени и производите. Со AMBION TermoPlus  системот за следење на температурата  брзо ќе знаете дали вашите производи се изложени на потенцијално опасни температури.

Мониторинг на температура во автомобилската индустрија

Стабилно решение за следење на температурата е врвен приоритет за автомобилската индустрија. Техничкиот тим на Зонел Софтвер работеше на развивање на решенија за следење на температурата кои обезбедуваат долгорочна стабилност и прецизни мерења на температурата, дури и при екстремни температури.

Од производни процеси до складирање и дистрибуција, AMBION TermoPlus e  решение кое на автомобилската индустрија и помага за да се осигури безбедноста  и квалитетот на производите.

AMBION TermoPlus

Мониторинг на температурата во индустријата каде се користат Бои, Премази и Лепила

Карактеристиките на  процесите во кои се користат бои, премази и лепила се такви да тие се природно чувствителни на температура. Ако овие производи се изложени на температури надвор од одреден опсег, тие може да станат нестабилни, неправилно дејствуваат и генерално да резултираат со компромитирани перформанси на производите.

Многу бои, премази и лепила, исто така, содржат потенцијално запалив и отровен материјал. Одржувањето на овие производи во одреден температурен опсег е од суштинско значење за безбедноста.

AMBION TermoPlus е решение за следење на температурата за да Ве предупреди ако нешто е изложено на екстремни услови кои можат да влијаат врз безбедноста, квалитетот или интегритетот на Вашиот производ.

AMBION TermoPlus

Што преставува AMBION TermoPlus

Напредно решение за следење, евиденција и анализа на температурата во различни индустрии каде се изведува индустриска термичка обработка и каде се чуваат производи осетливи на промена на температурата.

Мерење на температура во реално време до 5 мерни точки. Графички и аналитички извештаи за измерените температури. Анализа на измерените температури во одреден период за одреден сензор (сонда) со можност за филтрирање на податоците по различни критериуми.

Алармирање по пат на електронска порака (e-mail)  или СМС при надминување на предефинирани
критични вредностина температурата.

Време е за акција СЕГА!!!

Побарајте не! 

075/356-233

Тимот кој е одговорен за АМБИОН – Системот за мониторинг на температура и релативна влажност Ви стои на располагање за презентација на решението и да Ви помогне во неговата имплементација.

3 Златни правила за ладен ланец во прехранбената индустрија

Ладен ланец

Ладен ланец се користи од страна на голем број на различни бизниси кои се занимаваат со производство, транспорт, складирање, малопродажба и дистрибуција на оладена и замрзната храна.

За одредена храна, се поставуваат бараните услови во ладниот ланец што се однесуваат на максималните (а понекогаш и минималните) барања за температура и временскиот период за кој може да се дозволи храна да остане неразладувана.

Одржување  на соодветните услови во  ладниот ланец осигурува дека храната е безбедна за јадење кога ќе стигне до потрошувачот, е со соодветен  квалитет и е во рамките на рокот на траење одреден од страна на неговиот производител. Секое нарушување на поставените услови во ладниот ланец може да влијае на квалитетот на храната, должината на рокот на траење или, во најлош случај, да ја направат храната небезбедна за јадење.

Услови во ладниот ланец

Условите во ладниот ланец се утврдени со три правила:

 • “НИКОГАШ ПОВИСОКА ОД“, правило кое се однесува на температурата
 • “МАКСИМАЛЕН ПЕРИОД БЕЗ ЛАДЕЊЕ“, правило кое се однесува на времето
 • “ПРВ ИСТЕКУВА ПРВ ИЗЛЕГУВА“, правило кое се однесува на начинот на ротација на залихата

За да се поддржат овие три правила, развиени  се повеќе упатства за да се објасни како овие правила можат да се применат и за да се идентификуваат прашањата на кои треба да се  внимава, во различни фази на ладниот ланец, како што се производството, складирањето, транспортот, малопродажба, домашна испорака и угостителство.

Амбион

Правило “НИКОГАШ ПОВИСОКА ОД“

Ова правило е поврзано со температурата:  Се наведува максималната температура при која храна треба да се транспортира, чува и ракува. Во случај на изладена храна, во ова правило дополнително се воведува и минималната температура (ДА СЕ ЧУВА НАД)  за да се осигура дека храната не е оштетена од замрзнување.

Упатство

Секој производител може да ги дефинира правилата  “НИКОГАШ ПОВИСОКА ОД“ и  “ДА СЕ ЧУВА НАД“ за температурите што ги смета за неопходни за безбедноста и квалитетот на неговиот производ, општите упатства за ладниот ланец препорачуваат две температури:

 • ИЗЛАДЕНАТА ХРАНА мора да се транспортира, складира и да се ракува на температури НИКОГАШ ПОВИСОКА ОД + 5 °C; и
 • ЗАМРЗНАТАТА ХРАНА (вклучувајќи и сладолед) мора да се транспортира, складира и ракуваат на температура НИКОГАШ ПОВИСОКА ОД -18 °C.

Овие упатства, исто така препорачуваат ИЗЛАДЕНАТА ХРАНА да се складира и да се транспортира според препораката ДА СЕ ЧУВА НАД 0 °C за да не се замрзнат производите и да се оштетат со формирање на кристали од мраз.

Чување на записите

Во секој чекор од ладниот ланец треба да се чуваат следниве податоци:

 • Температурата на храната при прием и како е одредена истата
 • Запис за измерените температури при транспорт, складирање и ракување со храната.
 • Температурата на храната при испорака и како е одредена истата

Амбион Термограф

Правило “МАКСИМАЛЕН ПЕРИОД БЕЗ ЛАДЕЊЕ“

Ова правило е поврзано со временско ограничување: со ова правило се наведува максималниот период кога храната од ладниот ланец може да биде надвор од контролирана околина (на пр. При истовар), без да се прекршат предвидените услови на ладниот ланец.

Упатство

Додека вистинското временско ограничување го одредуваат производители производители, овие упатства препорачуваат некои временски периоди кои се соодветни за одредени производи.

За изладена храна

 • Кога ИЗЛАДЕНАТА ХРАНА се истоварува на собна температура или во климатизирани услови од + 5 °C до + 15 °C, “МАКСИМАЛЕН ПЕРИОД БЕЗ ЛАДЕЊЕ“ е 20 минути.
 • Кога ИЗЛАДЕНАТА ХРАНА се истоварува во ладни простории со температури од + 0 °C до + 5 °C, не е нарушено правилото “НИКОГАШ ПОВИСОКА ОД“ и поради тоа не е потребен временски лимит.

За замрзната храна

 • Кога ЗАМРЗНАТА ХРАНА се истоварува на собна температура, “МАКСИМАЛЕН ПЕРИОД БЕЗ ЛАДЕЊЕ“ е 20 минути.
 • Кога ЗАМРЗНАТА ХРАНА (освен сладолед) се истоварува во климатизирани услови од + 5 °C до + 15 °C, “МАКСИМАЛЕН ПЕРИОД БЕЗ ЛАДЕЊЕ“ е 60 минути.
 • Кога ЗАМРЗНАТА ХРАНА (освен сладолед) се истоварува во ладни простории од + 0 °C до + 5 °C, “МАКСИМАЛЕН ПЕРИОД БЕЗ ЛАДЕЊЕ“ е 90 минути.
 • Сладолед и слични производи реагираат многу побргу од останатата замрзната храна на температури повисоки од -18 °C и најдобро е да се ракуваат од фрижидер во фрижидер секогаш кога е тоа можно. , “МАКСИМАЛЕН ПЕРИОД БЕЗ ЛАДЕЊЕ“ за сладоледот независно од амбиенталните температури е 20 минути

Систем за мониторинг на температурите во ладниот ланец

За ефективно следење на условите на ладниот ланец потребен е соодветен систем за следење на температурите во сите делови на ладниот ланец.

АМБИОН преставува систем за мониторинг на температура кој ги задоволува сите претходно спомнати барања. Температурата се мониторира континуирано со дигитални сензори (сонди) кои се одликуваат со адекватна прецизност кој овозможува зголемена безбедност во процесот на обработка и чување на храната.

АМБИОН овозможува аларми при надминување на поставените критични вредности на температурата. Алармите може да бидат звучни, визуелни, преку СМС и преку електронска пошта. Ова Ви овозможува навремено преземање на корективни акции со кои навремено ќе ја отстраните причината за надминување на поставените критични вредности.

АМБИОН системот сите потребни извештаи за HACCP ги пополнува автоматски врз основа на однапред зададени параметри од корисникот (Пример: период на запишување на температурата). Како додадена вредност постојат уште голем број на аналитички и графички извештаи кои овозможуваат преглед на условите во кои е процесирана и чувана храната, анализа на вредностите и преземање на соодветни мерки за да се подобрат безбедносните услови за чување и обработка на храната.

Време е за акција СЕГА!!!

Побарајте не! Тимот кој е одговорен за АМБИОН – Системот за мониторинг на температура и релативна влажност Ви стои на располагање за презентација на решението и да Ви помогне во неговата имплементација.

Зошто е важно следењето на температурата во сервер собите?

Сервер собите во еден центар за податоци се исполнети со најразлична компјутерска опрема и системи за ладење за да се обезбедат услови во кои температурата на серверите ќе остане во рамките на дозволениот температурен опсег. Секоја од компаниите кои изнајмуваат простор во центарот за податоци зависат од оптимална функционалност на опремата во овие простории. Тоа е причината зошто ИТ менаџерот треба да се осигура дека серверите работат со полн капацитет во текот на целиот период.

Но како менаџерите на центарот за податоци да бидат успешни, кога станува збор за одржување на ИТ опрема? Како центрите за податоци може да  задржат високо ниво на функционалност, а во исто време да се обезбеди намалување на трошоците и намалено користење на енергија? Еден важен начин е преку следење на температурата во сервер собите.

Температурата и компјутерската опрема

Компјутерска опрема генерира многу топлина. Затоа, потребни се системи за ладење за одржување на пониска температура за да се обезбеди безбедноста на машини. Следењето на температурата  им помага на менаџерите за да се постигне оваа цел. Според списанието  Computer Weekly мониторингот на температура во центарот за податоци е од клучно значење за спречување на пожари.

Постои прифатлив опсег за температура и влажност во еден центар за податоци. Computer World истакна во 2013 година дека се препорачува користење на температури од 22 °C до 26 °C, тврдејќи дека тоа би можело да намали од 4 до 5 проценти во трошоците за енергија за секој еден степен на повисока температура. Сепак, според Американското друштво на инженери за греење, ладење и климатизација за да се постигне максимална ефикасност во заштеда на енергијата, највисоката температура во центрите на податоци треба да е околу 32°C.

серверски соби

Како што можете да видите, овие насоки за оптимални температури во центрите за податоци се менуваат постојано. Поради зголеменото внимание  на јавноста за енергетската ефикасност, даватели на услуги во центрите за податоци се обидуваат да најдат нови начини да се намалат трошоците и да се намали нивното негативно влијание врз животната средина.

Како одговор на константниот притисок за т.н. зелена енергија компаниите вложуваат се повеќе напори за да бидат поефикасни во нивното функционирање а во исто време да заштедат повеќе енергија. Со други зборови за центрите на податоци заштедата на енергија е од огромно значење – но како да овие центри станат поефикасни и да стигнат до т.н. “зелена„ позиција?

Важноста од мониторинг на температурата во сервер собите

Следење на температурата во просторијата на серверот може да направи голема разлика кога компаниите се обидуваат да  заштедат пари и да го намалат нивното негативното влијание врз околината на долг рок. Сензорите за температура и релативна влага поставени на стратешки позиции низ сервер собите може да им овозможи на менаџерите на центарот за податоци информации во реално време за температурата и релативната влажност во објектот во секое време.  Со овие податоци, ИТ менаџерите навремено ќе имаат информации за тоа дали да се прилагоди системот за ладење, потенцијално елиминирање на опасните точки и спречување на пожари.

Кога компаниите инвестираат во АМБИОН систем за следење на температура и релативна влажност мошне брзо ќе ја увидат разликата и во енергетската ефикасност и во намалување на трошоците. АМБИОН  поседува и сопствен систем за алармирање преку СМС и електронска пошта, така што компаниите имаат информација во секој момент за проблематични температури. На овој начин, преку алармите и комплетните извештаи за движењето на измерените вредности во одреден период и на одредени точки во просторијата се овозможува постојано прилагодување на системите за ладење со што температурата може лесно да се управува и во центрите за податоци може да се постигне максимална ефикасност и голема заштеда на потрошена енергија.

За повеќе информации или презентација на АМБИОН систем за следење на температура и релативна влажност нашиот Тим Ви стои на располагање.

АМБИОН – Систем за следење во производството на храна

Безбедноста на храната на прво место

Компаниите за  производство на храна имаат одговорност да обезбедат услови за производство што ќе овозможат производите што се нудат на корисниците да бидат безбедни и со  висок квалитет. Ова вклучува, но не е ограничено на потврда дека нема загадувања, како што се листерија или e-coli. Во последниве години Агенциите за бебедност на храна го сменија нивниот фокус, да се спречи контаминацијата на храната, а не да  се реагира на загадувањето, се со цел компаниите да бидат сигурни дека храната доставени до крајните корисници ги исполнува стандардите за безбедност.

За управување со документацијата, процедурите за мониторинг, критичните лимити на контролните точки за следење, и воспоставување на корективни мерки е потребно време и енергија. Воведување на АМБИОН – автоматски систем за континуирано следење ви ослободува повеќе време за да се фокусирате на квалитетот и безбедноста на храната. Со АМБИОН добивате партнер кој го олеснува процесот на следење од почеток до крај, АМБИОН е систем за следење кој го извршува комплетниот процес наместо Вас.

АМБИОН - Систем за следење на температура и релативна влажност

Партнерство за квалитет – АМБИОН  – Систем за следење на температура и релативна влажност

Моментално. Флексибилно. Комплетно

За да овозможи квалитетно производство на храна, АМБИОН обезбедува систем за 24/7 континуирано следење на температурата и релативната влажност. Овој систем овозможува моментално предупредување преку e-mail, СМС порака, звучни или визуелни аларми. Ова значи дека членовите на Вашиот тим добиваат известување во истиот момент кога се надминуваат однапред зададените критични врдности. Ова им дава време правилно да се справат со ситуацијата, и да реагираат на начин кој не дозвлоува нарушување на квалитетот на производите. Нема повеќе рачни проверки на температурите. АМБИОН за Вас континуирано ќе ги следи овие информации  и ќе ве предупреди во реално време преку софтвер кој се наоѓа на вашиот компјутерски систем.

Без разлика дали имате неколку фрижидери или стотици ладилници Вашата компанија има потреба од следење. Не постојат два идентични објекти, и прилагодување е клучот за да вашиот систем за следење функционира согласно со Вашите потреби. АМБИОН овозможува поставување на различни критични вредности за алармите на ниво на оддели, поединечен фрижидер, одреден период, итн.

АМБИОН системот за следење е флексибилен и прилагодлив. Ова значи дека може да се следи било која локација, од ладилници, до печки, од било големина. Од еден мал, објект, до комплексни објекти со повеќе локации. АМБИОН е систем за следење кој може да се прилагоди и да се надградува како што расте компанијата и се зголемуваат Вашите потреби за следење. АМБИОН има неограничен капацитет, што овозможува  многу едноставо да се прилагоди на различни индустрии со различни капацитети.

АМБИОН е систем за следење на температура и релативна влажност кој постојано ги следи Вашите објекти. Со АМБИОН стравот од загуба на производи и намалување на нивниот квалитет станува минато.

За повеќе информации или презентација на АМБИОН систем за следење на температура и релативна влажност нашиот Тим Ви стои на располагање.

Централизиран систем за мониторинг на температура и релативна влажност

АМБИОН – Централизиран систем за мониторинг се состои од повеќе компоненти – сензори, контролер и софтвер за мониторинг. Прецизните сензори ги мерат потребните параметри, додека контролерот ги презема податоците и ги префрлува до софтверот за мониторинг кој праќа аларми за надминати вредности, ги прикажува во реално време измерените вредности, овозможува креирање на различни извештаи и овозможува достапност на податоците од сите компјутери во Вашата мрежа.

АМБИОН – Централизиран систем за мониторинг на температура и релативна влажност  ги собира и чува податоците за измерените вредности на сигурен и безбеден начин и истите податоци се достапни секаде во Вашата компанија.

Примена

Прехранбена индустрија, фармација, чување на земјоделски производи, хемиска индустрија, текстилна индустрија се само дел од индустриите каде се користи АМБИОН – Централизиран систем за мониторинг. Со големиот број на можности кои ги дава АМБИОН, може да се користи секаде каде температурата и релативната влажност се критични за процесот на функционирање на одредена компанија.  

Мерење

– Следење во реално време
– Вредностите се прикажуваат локално на компјутерот  за мониторинг, и може да се пристапи преку сите компјутери на локалната мрежа  и преку  интернет
– Следење на следниве параметри: температура и релативна влажност. Дополнителна можност за следење на други амбиентални вредности: притисок, диференцијален притисок, CO2 и други вредности.

Складирање на податоците

– Автоматска преземање на податоци и архива
– Складирање на податоци на повеќе локации, вклучувајќи   и складирање на податоците во меморијата на контролерот

Известување

– Практични алатки за изготвување на извештаи подготвени за прикажување на податоците, графички приказ, извештаи за HACCP
– Автоматско испраќање на извештаи до кориснички дефинирани e-mail адреси
– Специфични извештаи по барање на корисниците

Централизиран систем за мониторинг

Аларми

– Автоматски аларми преку e-mail и СМС
– Аудио и визуелни аларми

Редундантност

Независно од барањата на најразлични стандарди како на пример HACCP, редундантност е еден од најважните атрибути кои треба да ги поседува еден Централизиран систем за мониторинг. АМБИОН овозможува различни аларми – звучни, визуелни, преку електронска адреса и преку СМС. Ова ја зголемува сигурност дека алармот ќе биде навреме виден од задолжените во компанијата. Исто така АМБИОН ги чува податоците на повеќе локации што ја зголемува сигурноста на податоците и ја отфрла можноста за губење на измерените вредности.

Заштеда на време и пари …

… комплетно автоматизиран
… приказ во реално време на кој било компјутер во Вашата мрежа
… едноставна надоградба на системот со додатни контролери и сензори
… едноставно одржување

Максимална сигурност

… целосно автоматизиран мониторинг и автоматски аларми.
… во согласност со HACCP.
… стабилно и сигурно решение.
… професионално одржување и развој на системот во согласност со барањата на корисниците.

Тимот на АМБИОН Ви стои на располагање во имплементација на соодветно решение за мониторинг на температура и релативна влажност.